Unieke locatie
aan de Waal

Locatie Parq Waal

De dijkzone is een smalle zone aan de Noldijk en kent gevarieerde bebouwing. Het is een hoge lijn in het landschap, een natuurlijke route en een logische bebouwingsplek. Op deze strook aan de rand van de polder en het rivierenlandschap, vindt u bebouwing met veelal lage goothoogten en grote tuinen met hagen en bomen. De besloten wereld op de dijk wordt afgewisseld met mooie doorkijkjes naar het weidse landschap erachter. De hagen die langs de weg tussen de huizen in staan en soms, als daar nog ruimte is, voor de gevels van de woningen staan, versterken het besloten gevoel. Deze hagen kaderen de Noldijk in en vormen een mooie omlijsting van de bebouwing.

Tussen de Waal en de dijkzone ligt de oeverzone. Dit gebied begint direct achter de dijkbebouwing en ligt lager, onderaan de dijk. Deze zone heeft een sterke oriëntatie op het water en heeft een eigen, meer landschappelijk karakter. Vanaf de hoger gelegen dijk is op diverse plaatsen vrij uitzicht over deze zone en de bebouwing is veelal laag. De hoofdbebouwing stond historisch gezien buiten de oeverzone, in de dijkzone. In de oeverzone stonden de bijgebouwen. In Parq Waal worden dit de zogenaamde ‘oeverschuren’, die op ruime kavels een charmant en informeel geheel vormen met de landschappelijke inrichting van de recreatieve zone langs de Waal.

Inschrijven

Realiseert u straks uw droomvilla op een van de kavels in Parq Waal? Vul dan voor 1 september 2023, 12.00 uur het digitale inschrijfformulier in.

Account

Ga naar mijn account

Vragen

Heeft u vragen of wilt u de glossy verkoopbrochure Parq Waal ontvangen? Neem dan contact op met een van de makelaars.